Koyunculuk

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Koyunculuk Araştırma Merkezinde Haziran 2005 ayı itibariyle saf, Kasım 2004 tarihi itibariyle melez Romanov yetiştiriciliği çalışmaları başlatılmıştır.

Romanov Tarihçesi;

Türkiye:

Romanov ile ilgili saf ve melez yetiştiriciliği 2004 yılında Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü’nce başlatılmış olup, proje bugüne değin Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri  (BAP) Yönetimi Birimi tarafından 700 bin YTL ile desteklenmiştir.

Saf Romanovlar Kanadadan ithal edilen dondurulmuş embriyolardan elde edilmiştir. Atatürk Üniversitesi, Koyunculuk Araştırma Merkezinde 50 adet saf Romanov, 150 civarında Romaanov melezi mevcuttur. Damızlık saf hayvan satışının yapılmadığı merkezde, düşük verimli  yerli ırkların Romanov ile melezlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. Türkiye kayıtlı saf Romanov yetiştiriciliğinde Avrupa’da Fransa ve Almanya’dan sonra 3. dünyada ise 5.( Kanada ve A.B.D’den sonra) ülke konumundadır.

Melezlemede İvesi, Morkaraman, Tuj ırkı yerli koyuların melez döllerinden dişiler 7 aylıkken gebe kalabilmekte, her doğumda ikiz üçüz yavru vermekte olup, kuzulama aralığı 8 ay civarındadır.  Yaşama gücü (%98) çok yüksek olan kuzuların erkekleri 4. ayda 40kg ulaşmaktadır. 2006 Ağustos ayında köylerde başlatılan melezleme çalışmaları ile 600 koyun Aralık ayına kadar devam eden suni tohumlama çalışmaları ile gebe bırakılmıştır. Umudum, Alaca, Ortadüzü, Ovacık ve Söğütlü köylerinde yapılan çalışmanın ilk meyveleri alınmıştır. İlk doğum dönemi itibariyle 70 melez kuzu elde edilmiştir, doğum Mayıs ayı ortalarına kadar devam edecek olup toplam 550 Romanov melezi kuzunun doğumu beklenmektedir.

Melezlemenin ikinci ayağı; Ege, Marmara ve Trakya bölgesi için uygun Romanov melezlerini üretmek amacıyla İstanbul Damızlık-Koyun- Keçi Yetiştiriciler Birliği organizasyonunda Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, doğacak melezlerde döl veriminde iki kat artış beklenmektedir.

Romanovun saf erkek veya dişilerinin satışının olmamasını nedenleri;
1-Erkek damızlıklardan maksimum düzeyde faydalanmak:
Suni tohumlama ile bir erkek damızlıktan haftada 2000 koyun gebe bırakabilirken, doğal çiftleşmede bu sayı yılda en fazla 50 koyun ile sınırlı kalmaktadır.
2- Kısa kuyruklu Romanov yarım yağlıdan yağlı kuyruğa kadar değişen yerli koyunlarda çiftleşme problemi yaşamaktadır. Dolayısıyla ilk melez döller mutlaka suni tohumlama ile elde edilerek saf Romanovların aşım yapacağı kuyruk yapısı elde edilmelidir.
3- Bir dişi Romanovdan en iyi şartlarda yılda 8 kuzu elde edilirken embriyo transfer tekniğini kullanan Atatürk Üniversitesi, Koyunculuk Araştırma Merkezi, bir dişi Romanovdan yılda 50 yavru alabilmektedir.

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında Merkezde bu teknikler kullanarak Romanovun saf dölleri çok kısa sürede damızlık satış yapabilecek sayıya ulaşabilecektir. Bu süreçte bu değerli ırkın melez döllerini elde etmek gerek melez yetiştiricilikte gerekse Romanova doğru ıslah melezlemesinde en doğru yoldur.

 

 ÖZELLIKLERİ

Romanov; kanaatkar, sıcağa, soğuğa ve iklim değişikliklerine dayanıklı, yağsız kuyruklu, orta cüsseli (koyunlar koyunu 50-55 kg, koçlar 55–80 kg), etleri oldukça lezzetli olan bir ırktır. Romanov ırkının en önemli özelliği yüksek döl verimidir. Doğuran 100 koyundan 250-350, iyi bakım ve besleme koşullarında dördüz beşiz hatta altız kuzu alınabilmektedir. Rekortmen hayvanlardan dokuz kuzu alınmaktadır. Bu özelliği nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde melezleme çalışmalarında kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.Romanov tamemen saf bir ırk olup herhangi başka ırkın kanını taşımamaktadır. Bu özelliği nedeniyle yerli ırklarla melezlemede melez azmanlığına sahip hibrit döller elde edilmektedir. Hibrit döller yüksek döl verimi, artan kuzu sayısı, yüksek canlı ağırlık ve yaşama gücü sergilemektedirler.

Romanov koyununun diğer şok edici özelliği ise 3 aylık yaşta cinsi olgunluğa ulaşabilmesidir.

Bununla kalmayıp mevsim dışı kızgınlık özelliği nedeniyle yılın her mevsiminde çiftleştirilebilmektedir.

Döl verimin yanında başta İsveç olmak üzere diğer ülkelerde yüksek kalitede deri ve post elde etmede kullanılmaktadır.

Mükemmel ısı izolasyon kabiliyetine sahip yapağı örtüsüne sahiptir.

Çift kaslılık geni ile beside yemden yararlanma kabiliyeti yerli ıraklara nazaran iki kat artmakta besi süresi kısalmaktadır.

* Kuzu verimini artırmada romanov rakipsizdir

  • Yüksek gebelik oranı

  • Yılın her mevsiminde çoğuz doğum

  • Erkek ve Dişilerde erken cinsi olgunluk

  • Yeni doğanlarda yüksek yaşama gücü

  • Yüksek gebelik oranı

  • Kaliteli karkas